کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد تایید ما نیست

هشدار به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزرمورد تایید ما نیست!
ما امضا کنندگان این بیانیه به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی هشدار میدهیم که در صورت تایید این قرارداد ننگین، تاریخ و ملت ایران هرگز آنها را نخواهند بخشید.

ما امضا کنندگان این بیانیه،
* با خاطرنشان نمودن اصل 67 قانون اساسی تحت عنوان " سوگند نمایندگان مجلس" در مورد پایبندی به "استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم"
* با توجه به پیمان های سال 1921 و 1940 فیمابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، که بر اساس آن 50 درصد سهم ایران درنظام حقوقی دریای خزر به رسمیت شناخته شده،
* نظر باینکه طبق اصل 59 قانون اساسی ، در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، اعمال قوه مقننه میتواند از راه همه‏ پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
* با توجه باینکه طی چند دهه گذشته جمهوری اسلامی بی آنکه مصالح عالیه و دراز مدت مردم ایران را پاسداری کند، در بسیاری موارد از جمله نمونه های زیر، هزینه های بسیار سنگینی را نیز بر دوش ملت ایران نهاده است:
+ از 14 میلیارد دلار ذخایر ارزی بلوکه شدۀ ایران (بخاطر گروگانگیری در سفارت آمریکا)، تنها 10 در صد آن (1.3 میلیارد دلار ) بعد از برجام نصیب ایران شد!
+ خسارت تقریبی یکهزار میلیارد دلار ناشی از جنگ ایران و عراق مطالبه نشده باقی ماند!
+ صدها میلیارد دلار سرمایۀ مردم ایران برای پروژۀ اتمی، بی هیچ ثمر و دستاوردی بر باد رفت!
+ صدها میلیارد دلار ضرر ناشی از ناتوانی جمهوری اسلامی در استخراج نفت و گاز در حوزه های مشترک با همسایگان جنوبی کشور، همچنان بر مردم ستمدیدۀ ما تحمیل می شود،
+ و افزون بر همۀ خسارتهای مادی و استراتژیک، دخالتهای ناروای چمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای منطقه (برای صدور انقلاب) بطور نگران کننده ای منافع مردم ما را در معرض خطر قرار داده و جمهوری اسلامی ناگزیر به تسلیم و باج دهی در مقابل هر گونه زیاده خواهی شده است،
با توجه به موارد فوق که تنها بخشی از کارنامه سیاه این رژیم است، ما تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی را برای ورود به هرگونه قرارداد بین المللی معطوف به حاکمیت ملی و حقوق اساسی مردم ، ذیصلاح ندانسته و به شما نمایندگان در مجلس شورای اسلامی موکدا هشدار میدهیم که در صورت تایید چنین قراردادهایی در مقابل تاریخ و مردم ایران مسوول بوده و باید پاسخگو باشید.

قرارداد نظام حقوقی دریای خزر تنها از طریق همه پرسی و مراجعه به آرای عموم مردم ایران اعتبار خواهد داشت.

کمپین پاسداری از حقوق ایران در دریای خزر

با امضای این پتیشن به کمپین دفاع از حقوق قانونی مردم ایران بپیوندید!

105 لطفا باشتراک بگذارید

AND COUNTING +++
 • Ali Akbar Darbahani
  Germany

  Signed

 • K.ghasrghandi
  Denmark

  Signed

 • Amirsajad
  * ایران

  Signed

 • Ramin
  * ایران

  Signed

 • Ehsan.asy
  * ایران

  Signed

 • F.Mahdavi
  * ایران

  Signed

 • Golnar Javahery
  Iran (islamic republic of)

  Signed

به کمپین پاسداری از حقوق مردم ایران در دریای خزر بپیوندید

نظام حقوقی دریای خزر مورد تایید ما نیست و نباید در مجلس جمهوری اسلامی تصویب شود

لطفا در انتشار هر چه گسترده تر این کمپین بکوشید

این پتیشن را برای دوستان خود نیز بفرستید

تمامت ایران