Home

به سایت ایران-چینج خوش آمدید

سامانه « ایران چنج» تریبونی است برای دادخواهی و اعتراض به هر ناهنجاری که با انسانیت و مدنیت و ایرانیت ما در تعارض است، از نادیده انگاری حق و حقوق شهروندی تا نابودی زیست و بوم ایرانیان و دیگر سیاستها و عملکردهای ایرانسوز نظام جبار حاکم بر میهنمان.
این سامانه تلاشی است بی چشم‌داشت از سوی گروهی از ایرانیان در اینسو و آنسوی گیتی، با این امید که با همیاری همۀ شیفتگان آزادی و کوشندگان برای رفاه و پیشرفت مردم ایران، بتواند در طنین بخشیدن به صدای مردم و اشاعه و ترویج دموکراسی مردم نهاد، نقشی اگر چه کوچک، اما مفید و پایدار ایفا نماید.
سامانه « ایران چنج» از شما دعوت میکند که در این مسیر ما همگام شویم، آنرا رسانۀ خود دانسته و با نشر شکواییه ها و پتیشن های خود، عموم مردم را به دادخواهی علیه ظلم و نابرابری، فرا بخوانید. شکوائیه ها و فراخوانهای شما با مسؤلیت و نام شما منعکس خواهد شد و این سامانه هیچگونه دخل و تصرفی در محتوای مطالب نخواهد داشت, با این توضیح ضروری که تنها موضوعاتی در این سامانه قابل نشر است که مغایرتی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز اصل تمامیت ارضی ایران نداشته باشد.

سایت “ایران-چینج” در حال تکمیل است و ما سپاسگزار عزیزانی هستیم که با ارسال مطالب خود چه بمنظور انتشار بعنوان “پتیشن ” و چه بعنوان طرح و پروژه برای بازسازی ایران فردا ، ما را در این تلاش جمعی یاری رسانند.

لطفا با ما تماس بگیرید